HOME
WAARDEN
ADVIES
COACHING
DE AANPAK
TRAINING
VACATURES
W & S
WERKGEVERSWERKNEMERS
INTERIM
WERKGEVERINTERIMMER
INSPIRATIE
SPREUKENOPPEPPERSDOWNLOADSACTUALITEITEN
CONTACT

DE AANPAK

De opdracht start met een oriënterend gesprek waarin de vraagstelling en het beoogde resultaat centraal staan. Tevens is dit het moment om te ondervinden of "het klikt" tussen de coach en coachee zodat succesvol samengewerkt kan worden (als blijkt dat het niet klikt dan kan Asselé Consultancy u in contact brengen met een andere coach).
Na het oriënterend gesprek wordt een schriftelijk offerte uitgebracht met omschrijving van de doelstelling, inhoud, werkwijze en planning.

Als je focust op het doel vallen de belemmeringen,
als je focust op de belemmering valt het doel.