HOME
WAARDEN
ADVIES
COACHING
DE AANPAK
TRAINING
VACATURES
W & S
WERKGEVERSWERKNEMERS
INTERIM
WERKGEVERINTERIMMER
INSPIRATIE
SPREUKENOPPEPPERSDOWNLOADSACTUALITEITEN
CONTACT
Ziek van verdriet
In de jaren vijftig werd tweehonderd medische studenten van de medische faculteit van de universiteit van Harvard gevraagd naar de emotionele kwaliteit van hun jeugd, vanaf het moment dat ze zich dat konden herinneren. Hadden ze gelukkige of sombere jeugdherinneringen? Hadden zij zich veilig, geliefd, gewenst, geaccepteerd en ondersteund gevoeld door hun ouders? Of hadden zij zich emotioneel in de steek gelaten gevoeld, aan hun lot overgelaten en een gebrek aan warmte en liefde ervaren? Twee en veertig jaar later werden de honderdzestig overgebleven studenten aan een grondig medisch onderzoek onderworpen. Shift (juni-augustus 2004), het tijdschrift van het Institute of Noetic Sciences dat onderzoek doet naar de snijvlakken van wetenschap en spiritualiteit, doet verslag: van de groep die positieve jeugdervaringen had gemeld, ondervond een kwart de gebruikelijke kwalen die met hun leeftijd (eind zestig, begin zeventig) te maken hebben – hartklachten, artritis en kanker waren de voornaamste ziekten. Van de groep die negatieve jeugdherinneringen had gerapporteerd, bleek 89 procent deze klachten te vertonen.

<< Terug